Informacinis katalogas

Mama patyrė insultą, šiuo metu ji guli ligoninėje, gydytojas neskiria reabilitacijos po galvos operacijos? Kada ir kuo remiantis gydytojas sprendžia, kada ir kokią reabilitacija skirti?
Registracijos Nr. KD-4100 2019-08-08
Dokumentas nebegalioja

Remiantis šiuo metu galiojančia tvarka medicininės reabilitacijos paslaugos asmenims, turintiems biosocialinių funkcijų sutrikimų, pradedamos teikti ambulatorinio arba stacionarinio gydymo metu. Asmenims, kuriems pirmuoju reabilitacijos etapu medicininės reabilitacijos priemonių kompleksas nebūtinas, gali būti pagal indikacijas skiriamos pavienės medicininės reabilitacijos paslaugos (kineziterapija, ergoterapija, psichoterapija, fizioterapija, masažas, logopedo užsiėmimai ir kt.). Tačiau kiekvienu konkrečiu atveju dėl reabilitacinio gydymo skyrimo tikslingumo ir rūšies sprendžia gydytojas specialistas konsultacijos metu, įvertinęs paciento sveikatos būklę ir esamus biosocialinių funkcijų sutrikimus.
Reabilitacija skiriama vadovaujantis Medicininės reabilitacijos paslaugų suaugusiems teikimo specialiųjų reikalavimų aprašu: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.528500FDBAEE/asr (žr. II skyrių Nervų sistemos ligos, atkreipkite dėmesį į lentelėje nurodytus ligos kodus ir biosocialinių funkcijų sutrikimo laipsnį).

 
Nuorodos Prisegti failai
Ankstesnės dokumento redakcijos
Data Redagavęs vartotojas Veiksmai
2019-08-08 Rasa Brūzgė