Informacinis katalogas

Norėjau pasiteirauti dėl vaisto "Relistor 12mg/0.6ml injekcinis tirpalas" kompensavimo ir skyrimo tvarkos. Onkologiniam ligoniui buvo išrašytas šis vaistas gydymo metu. Šiuo metu gydymas sustabdytas ir ligoniui yra skirta paliatyvioji slauga. Paliatyvios pagalbos gydytoja neišrašo Relistor vaisto, aiškindama, kad jį gali išrašyti tik onkologas. Kompensuojamų vaistų įsakyme https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.94805/fIjNYSajAy matau, kad ši veiklioji medžiaga ir toliau gali būti skiriama ir kompensuojama. Kodėl šiuo metu daktaras negali išrašyti šio vaisto? Kur mes galime kreiptis dėl šios problemos?
Registracijos Nr. KD-4187 2019-08-19
Dokumentas nebegalioja

Jūsų minimas vaistas Relistor 12mg/0.6ml (veiklioji medžiaga methylnaltrexonum bronidum) yra skirtas onkologinėms ir onkohematologinėms ligoms (TLK-10-AM kodai C00–D09, D37–D48, D76) gydyti. Juos skirti ir išrašyti kaip kompensuojamuosius vaistus gali gydytojas hematologas, gydytojas onkologas chemoterapeutas arba gydytojas onkologas radioterapeutas, vėliau gali išrašyti vidaus ligų ar šeimos gydytojas.
Tačiau kiekvienu konkrečiu atveju, dėl paciento gydymo ir vaistų skyrimo sprendžia gydantis gydytojas, įvertinęs paciento būklę, esamas ligas ir vadovaudamasis teisės aktų reikalavimais.
Pirmiausiai rekomenduojame kreiptis į pacientą gydantį gydytoją hematologą, gydytoją onkologą chemoterapeutą arba gydytoją onkologą radioterapeutą, kuris nuspręs dėl paciento gydymo ir kompensuojamųjų vaistinių preparatų skyrimo, kai pacientas gauna paliatyvios slaugos paslaugas. Pažymime, kad skiriant vaistą Relistor aktyviojo gydymo metu, jo dozės yra skirtingos nuo skiriamų paliatyvios slaugos paslaugas gaunantiems pacientams. Todėl gydytojas specialistas ir turi sudaryti rekomendacijas, kaip vėliau šį vaistą galėtų išrašyti vidaus ligų ar šeimos gydytojas.
Visais atvejais, kai atsiranda klausimų arba neaiškumų dėl sveikatos priežiūros paslaugų teikimo, problemų dėl vaisto išrašymo, Jūs turite teisę kreiptis į gydymo įstaigos, kurioje šios paslaugos teikiamos, administraciją.
Nuorodos Prisegti failai