Informacinis katalogas

Ar reikia ateiti į teritorinę ligonių kasą, jei darbovietėje prasitęsiau vaiko priežiūros atostogas dar vieniems (tretiems) metams?
Registracijos Nr. KD-4198 2019-08-20
Dokumentas nebegalioja

Tuo atveju, jeigu vaiko priežiūros atostogų laikotarpiu bus mokama atitinkama pašalpa, privalomuoju sveikatos draudimu šios pašalpos gavėjų grupėje Jūs busite apdrausta iki minėtos pašalpos gavimo pabaigos mėnesio paskutinės dienos. Jeigu pašalpa nebus mokama – vaikus auginantys gyventojai gali pasinaudoti galimybe apsidrausti valstybės lėšomis. Teisę į privalomąjį sveikatos draudimą valstybės lėšomis turi nuolat gyvenantis Lietuvoje ir nedirbantis vienas iš tėvų, auginantis vaiką iki 8 metų – šios grupės draudžiamųjų privalomojo sveikatos draudimo laikotarpių galiojimą tvarko teritorinės ligonių kasos pagal vieno iš vaiko tėvų prašymą. Prašymą galima pateikti asmeniškai, atsiųsti elektroniniu paštu (patvirtinus elektroniniu parašu, per E-pristatymą) arba atsiųsti paštu į teritorinę ligonių kasą.
Prašymo formą galite rasti Draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registro duomenų tvarkymo tvarkos aprašo 2 priede, pridedama nuoroda į dokumentą: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/587e460049dd11e7846ef01bfffb9b64/XYYFnteBSM
Teritorinių ligonių kasų kontaktai: http://www.vlk.lt/struktura-ir-kontaktai/teritorines-ligoniu-kasos/.
Nuorodos Prisegti failai