Informacinis katalogas

Noriu paklausti, ar studento, kuris studijuoja užsienyje, studijas patvirtinanti pažyma turi būti išversta į lietuvių kalbą? Ar universitetas gali minėtą pažymą pateikti elektroniniu paštu?
Registracijos Nr. KD-4227 2019-09-16

Nevalstybine kalba surašyto dokumento (pažymos) tekstą į lietuvių kalbą versti nereikia tik tuo atveju, jeigu jis atsiunčiamas pašto priemonėmis.
Universitetas bet kuriai teritorinei ligonių kasai gali atsiųsti studento statusą patvirtinančią pažymą elektroniniu paštu, patvirtinus ją el. parašu.
Nuorodos Prisegti failai
Ankstesnės dokumento redakcijos
Data Redagavęs vartotojas Veiksmai
2019-09-16 Rasa Brūzgė