Informacinis katalogas

Buvau deklaravusi išvykimą. Ar turėčiau grįžusi iš naujo prisirašyti prie gydymo įstaigos, kurioje gydžiausi prieš išvykdama, ar mane automatiškai prirašys? Ką turėčiau daryti, kad grįžusi būčiau draudžiama privalomuoju sveikatos draudimu? Jeigu grįžusi užsiregistruosiu Užimtumo tarnyboje, ar turėsiu mokėti PSD ir po kiek laiko galėčiau registruotis į Užimtumo tarnybą ir gauti gydymo paslaugas? Ar turėčiau pirma deklaruoti grįžimą į Lietuvą ir tik tada registruos į Užimtumo tarnybą ir tada neturėčiau mokėti PSD?
Registracijos Nr. KD-4228 2019-10-04

Tuo atveju, jeigu buvo deklaruotas išvykimas iš Lietuvos, Jūsų registracija poliklinikoje (prisirašymas pas šeimos gydytoją) nustojo galioti nuo deklaruoto išvykimo datos.

Grįžus į Lietuvą, nuo gyvenamosios vietos deklaravimo datos, piliečiui atsiranda prievolė mokėti privalomojo sveikatos draudimo įmokas. Asmenys, privalantys deklaruoti gyvenamąją vietą, ją turi deklaruoti per vieną mėnesį nuo pareigos deklaruoti gyvenamąją vietą atsiradimo. Kaip ir daugelyje Europos šalių, apdraustuoju privalomuoju sveikatos draudimu laikomas tas, už kurį mokamos arba kuris moka nustatyto dydžio įmokas.

Tuo atveju, jeigu planuojate registruotis darbo paieškai Užimtumo tarnyboje, privalomuoju sveikatos draudimu būsite apdrausta nuo datos, kai Jums bus suteiktas bedarbio statusas – tai yra, nuo šios datos privalomojo sveikatos draudimo įmokas už Jus mokės valstybė. Tuo atveju, jei bedarbio statusas Jums suteiktas nebus, privalomojo sveikatos draudimo įmokas reikės mokėti savarankiškai. Sumokėjus įmoką, sveikatos draudimas pradeda galioti nuo šios įmokos sumokėjimo datos (jei iki išvykimo nebuvo įsiskolinimo).

Įsigaliojus privalomojo sveikatos draudimo laikotarpiui, reikėtų iš naujo pasirinkti pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigą ir šeimos gydytoją, nes automatiškai priregistruota nebūsite.

Prieš registruojantis verta įsitikinti, kad pasirinkta gydymo įstaiga (poliklinika, šeimos gydytojo centras) yra sudariusi sutartį su ligonių kasomis – tuomet reikiamos sveikatos priežiūros paslaugos bus kompensuojamos privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis.

Informacija grįžtantiems į Lietuvą:

http://www.vlk.lt/veikla/veiklos-sritys/ApiePrivalomajiSveikatosDraudimaLietuvoje/Documents/Informacija%20ketinantiems%20grįžti%20į%20Lietuvą.pdf

 
Nuorodos Prisegti failai
Ankstesnės dokumento redakcijos
Data Redagavęs vartotojas Veiksmai
2019-10-04 Rasa Brūzgė