Informacinis katalogas

Sunkiai sergančiam asmeniui reikalinga slaugytoja, kuri kartą per savaitę ateitų į namus ir padėtų nusiprausti, perrištų pragulas. Ar ligonių kasos tokias paslaugas kompensuoja?
Registracijos Nr. KD-4508 2020-06-26
Naujas dokumentas

Asmenims, kuriems nustatyti specialieji nuolatinės slaugos ar nuolatinės (priežiūros) pagalbos poreikiai su dideliais specialiaisiais poreikiais, gali būti teikiamos ambulatorinės slaugos paslaugos paciento namuose. Dėl kompensuojamųjų slaugos paslaugų namuose pirmiausia rekomenduotume kreiptis į šeimos gydytoją, kuris įvertins asmens sveikatos būklę ir paskirs reikiamas paslaugas.

Slaugos paslaugų namuose sąrašas ir jų aprašymas pateiktas reikalavimų aprašo 1 priede: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D1F63CA62424/asr
Nuorodos Prisegti failai