Informacinis katalogas

Dienos chirurgijos odontologinės paslaugos
Registracijos Nr. KD-4519 2020-07-03
Dokumentas nebegalioja

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. rugpjūčio 21 d. įsakymas Nr. V-668 „Dėl Dienos chirurgijos paslaugų teikimo reikalavimų ir dienos chirurgijos paslaugų sąrašo patvirtinimo“ nustato reikalavimus asmens sveikatos priežiūros įstaigoms (toliau – Įstaiga), teikiančioms dienos chirurgijos paslaugas, pacientų siuntimo gydyti dienos chirurgijos sąlygomis reikalavimus, pacientų gydymo dienos chirurgijos sąlygomis reikalavimus, pooperacinės pacientų priežiūros reikalavimus, dienos chirurgijos paslaugų apmokėjimo tvarką.

Dienos chirurgijos paslauga – planinė asmens sveikatos priežiūros paslauga, kurios metu atliekama gydomoji ir (ar) diagnostinė intervencinė procedūra. Dienos chirurgijos paslauga skirstoma į vienos dienos chirurgijos paslaugą ir pratęstos priežiūros dienos chirurgijos paslaugą:

  • Vienos dienos chirurgijos paslauga – planinė asmens sveikatos priežiūros paslauga, kai gydomoji ir (ar) diagnostinė intervencinė procedūra atliekama pacientui, atvykstančiam į Įstaigą ir išvykstančiam iš Įstaigos tą pačią dieną.
  • Pratęstos priežiūros dienos chirurgijos paslauga – planinė asmens sveikatos priežiūros paslauga, kai atliekama gydomoji ir (ar) diagnostinė intervencinė procedūra ir bendra paslaugos teikimo trukmė yra ne ilgesnė kaip 24 valandos.

Pacientas dėl dienos chirurgijos paslaugų atvyksta su gydytojo siuntimu. Siuntime turi būti nurodyta trumpa anamnezė, objektyvūs duomenys, diagnozė, dėl kurios pacientas siunčiamas, taikytas gydymas, siuntimo tikslas, jį išdavusio gydytojo bei kitų gydytojų specialistų pagal medicinines indikacijas padarytos išvados ir atliktų tyrimų rezultatai.

Siuntime turi būti žymos apie ne vėliau kaip prieš dvi savaites atliktus privalomus tyrimus:

  • bendrąjį kraujo;
  • kraujo krešėjimo;
  • gliukozės kiekio kraujyje, esant poreikiui;
  • elektrokardiogramą, esant poreikiui.
  • Kitų pagal poreikį atliktų tyrimų rezultatai taip pat pažymimi siuntime.

Įvertinęs siuntime nurodytus duomenis, prireikus atlikęs papildomus tyrimus, dienos chirurgijos paslaugas teikiantis gydytojas paskiria operacijos, diagnostinės ar gydomosios procedūros laiką.

Informacija apie procedūrą ar operaciją, pooperacinį gydymą, galimą narkozės poveikį pacientui suteikiama Įstaigos vadovo nustatyta tvarka.

Pacientas, sutinkantis gydytis dienos chirurgijos stacionare, savo apsisprendimą patvirtina parašu medicininiuose dokumentuose.

Suteikus dienos chirurgijos paslaugas, pacientą stebi medicinos personalas dienos chirurgijos skyriuje arba padalinyje. Jeigu paciento sveikatos būklė stabili ir pooperacinis laikotarpis sklandus, pacientas išrašomas į namus.

Jeigu paciento dėl sveikatos būklės negalima išleisti į namus, jis perkeliamas į stacionarinį skyrių.

Prieš išleidžiant pacientą į namus, jam ar (ir) lydinčiajam asmeniui suteikiama informacija apie atliktą operaciją (intervencinę procedūrą) ir pooperacinę priežiūrą.

  • Dienos chirurgijos paslaugos apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto lėšomis, jei atitinka apraše nurodytus reikalavimus (įskaitant papildomas sąlygas).
  • Į dienos chirurgijos paslaugų kainas įskaičiuotos visų reikalingų diagnostinių ir gydomųjų priemonių, vaistų, operacijos (įskaitant anestezijos), ikioperacinės ir pooperacinės priežiūros sąnaudos, išskyrus vaistų ir medicinos pagalbos priemonių, kurių sąnaudos kompensuojamos PSDF biudžeto lėšomis, skirtomis centralizuotai perkamiems vaistams ir medicinos pagalbos priemonėms įsigyti.
  • PSDF biudžeto lėšomis neapmokamos paslaugos nurodytos Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąraše ir kainose, patvirtintose Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. liepos 30 d. įsakymu Nr. 357 „Dėl Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašo, kainų nustatymo ir jų indeksavimo tvarkos bei šių paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos“.Nuorodos Prisegti failai