Informacinis katalogas

Stacionarinės odontologinės paslaugos
Registracijos Nr. KD-4520 2020-07-03
Dokumentas nebegalioja

Vaikų ir suaugusiųjų veido, žandikaulių ir burnos chirurgijos antrinio ir/ar tretinio lygio paslaugas teikiamos vadovaujantis atitinkamo lygio bendraisiais stacionarinių chirurgijos paslaugų teikimo reikalavimais, kurie patvirtinti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. V-553 „Dėl Specialiųjų vaikų ir suaugusiųjų veido, žandikaulių ir burnos chirurgijos stacionarinių paslaugų teikimo reikalavimų patvirtinimo“.

Specialieji vaikų ir suaugusiųjų veido, žandikaulių ir burnos chirurgijos stacionarinių paslaugų teikimo reikalavimai įsigalioja, kai jie įtraukiami į iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų apmokamų stacionarinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašą bei patvirtinamos šių paslaugų bazinės kainos.

SPECIALIEJI VAIKŲ IR SUAUGUSIŲJŲ VEIDO, ŽANDIKAULIŲ IR BURNOS CHIRURGIJOS STACIONARINIŲ ANTRINIO LYGIO PASLAUGŲ TEIKIMO REIKALAVIMAI – aktyvi nuoroda į lentelę, esančią prisegtuke

SPECIALIEJI VAIKŲ IR SUAUGUSIŲJŲ VEIDO, ŽANDIKAULIŲ IR BURNOS CHIRURGIJOS STACIONARINIŲ TRETINIO LYGIO PASLAUGŲ TEIKIMO REIKALAVIMAI – aktyvi nuoroda į lentelę, esančią prisegtuke

Bendrieji reikalavimai, kuriuos turi atitikti asmens sveikatos priežiūros įstaigos, teikiančios burnos chirurgijos, veido ir žandikaulių chirurgijos, burnos, veido ir žandikaulių chirurgijos stacionarines antrinio ir tretinio lygio paslaugas vaikams ir (ar) suaugusiesiems reglamentuoti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. gruodžio 9 d. įsakyme  Nr. V-1229 „Dėl Bendrųjų vaikų ir suaugusiųjų chirurgijos stacionarinių antrinio lygio paslaugų teikimo reikalavimų bei bendrųjų vaikų ir suaugusiųjų specializuotų chirurgijos stacionarinių tretinio lygio paslaugų teikimo reikalavimų aprašų patvirtinimo“. Šio įsakymo nuostatos teikiant dienos chirurgijos paslaugas taikomos tiek, kiek šių paslaugų nereglamentuoja Dienos chirurgijos paslaugų teikimo reikalavimai ir dienos chirurgijos paslaugų sąrašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. rugpjūčio 21 d. įsakymu Nr. V-668 „Dėl Dienos chirurgijos paslaugų teikimo reikalavimų ir dienos chirurgijos paslaugų sąrašo patvirtinimo“.
Nuorodos Prisegti failai