Informacinis katalogas

Kompensuojamųjų sąnarių endoprotezų paskirstymas
Registracijos Nr. KD-4670 2021-03-31
Naujas dokumentas

Apdraustiesiems kompensuojamuosius sąnarių endoprotezus skiria arba kompensacijas už savo lėšomis įsigytus sąnarių endoprotezus moka VLK PSDF biudžeto lėšomis.

VLK kompensuojamuosius standartinius sąnarių endoprotezus eilės tvarka skiria apdraustiesiems pagal jų įrašymo į pasirinktų ASP įstaigų, teikiančių sąnarių endoprotezavimo paslaugas, eiles (tvarkomas VLK Eilių ir atsargų valdymo informacinėje sistemoje) datą. Standartinius sąnarių endoprotezus eilės tvarka skiria apdraustiesiems pagal jų įrašymo į pasirinktų ASP įstaigų, teikiančių sąnarių endoprotezavimo paslaugas, eiles (tvarkomas VLK Eilių ir atsargų valdymo informacinėje sistemoje) datą.

Gydytojas ortopedas traumatologas, atliekantis sąnario endoprotezavimo operaciją, pagal apdraustojo ligos patologiją ir jo amžių parenka tinkamiausią sąnario endoprotezą.

Kompensuojamieji standartiniai mechaninio tvirtinimo sąnarių endoprotezai gali būti implantuojami apdraustiesiems, įtraukiamiems į eilę iki jiems sukanka 65 metai.

Eilėje laukiančiam asmeniui, kuris kompensuojamųjų sąnarių endoprotezų paskirstymo metu yra nedraustas privalomuoju sveikatos draudimu, sąnario endoprotezas neskiriamas, o jo prašymo skirti kompensuojamąjį sąnario endoprotezą vykdymas sustabdomas iki 1 mėnesio. Ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo šio prašymo vykdymo sustabdymo dienos VLK informuoja apie tai asmenį, išsiųsdama atitinkamą pranešimą. Pranešime nurodoma asmens prašymo vykdymo sustabdymo priežastis ir terminas (ne trumpesnis nei 1 mėnuo), per kurį šis asmuo turėtų apsidrausti arba būti apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu. Jeigu iki nustatyto termino asmuo neapsidraudžia arba nėra apdraudžiamas šiuo draudimu, jis išbraukiamas iš eilės.

VLK, paskyrusi  apdraustajam kompensuojamąjį sąnario endoprotezą, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo jo skyrimo dienos informuoja:

  • apdraustąjį – apie jam skirtą kompensuojamąjį sąnario endoprotezą (apdraustajam registruotu laišku išsiunčiamas tai patvirtinantis pranešimas jo prašyme nurodytu korespondencijos adresu. Pranešime taip pat nurodomi  apdraustojo pasirinktos ASP įstaigos, teikiančios sąnarių endoprotezavimo paslaugas, kontaktiniai telefono numeriai ir terminas, per kurį  apdraustasis turi suderinti su šia įstaiga sąnario endoprotezavimo operacijos datą);
  • ASP įstaigą, teikiančią sąnarių endoprotezavimo paslaugas, apie jos eilėje laukiantiems apdraustiesiems paskirtus kompensuojamuosius sąnarių endoprotezus. Ši informacija ASP įstaigai pateikiama per VLK Eilių ir atsargų valdymo informacinę sistemą.

Pranešimai apie kompensuojamojo sąnario endoprotezo skyrimą yra siunčiami registruotu laišku (paciento prašyme, kurį užpildo ASPĮ ir pateikia VLK, nurodytu korespondencijos adresu) todėl yra laikoma, kad  apdraustasis yra tinkamai apie tai informuotas.

Jei pranešimas apie kompensuojamojo sąnario endoprotezo skyrimą gaunamas pavėluotai, negaunamas ar neatsiimamas iš pašto skyriaus ir dėl šios priežasties  apdraustasis laiku nesuderina sąnario endoprotezavimo operacijos datos su ASP įstaiga, teikiančia sąnarių endoprotezavimo paslaugas, laikoma, kad nėra pagrindo pratęsti operacijos datai suderinti numatyto termino.

 
Nuorodos Prisegti failai