Informacinis katalogas

Brangiųjų tyrimų ir procedūrų, kurių išlaidos apmokamos PSDF biudžeto lėšomis, ir jų bazinių kainų sąrašas
Registracijos Nr. KD-4640 2021-03-19
Naujas dokumentas

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005-04-27 įsakymas Nr. V-304 „Dėl brangiųjų tyrimų ir procedūrų, kurių išlaidos apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, ir jų bazinių kainų sąrašo bei Brangiųjų tyrimų ir procedūrų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas) reglamentuoja mokėjimo už brangiuosius tyrimus ir procedūras, atliekamus teikiant ambulatorines asmens sveikatos priežiūros, ilgalaikio gydymo bei medicininės reabilitacijos ir sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo paslaugas ir įtrauktus į Brangiųjų tyrimų ir procedūrų, kurių išlaidos apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto lėšomis, tvarką.

Iš PSDF biudžeto lėšų teritorinės ligonių kasos (toliau – TLK) moka asmens sveikatos priežiūros įstaigoms (toliau – ASPĮ) už apdraustiesiems atliktus brangiuosius tyrimus ir procedūras, atitinkančius sveikatos apsaugos ministro nustatytus paslaugų teikimo reikalavimus, jei ASPĮ ir TLK yra sudariusios sutartis dėl šių paslaugų išlaidų apmokėjimo teisės aktų nustatyta tvarka.

Siuntimus atlikti brangiuosius tyrimus ir procedūras, kurių išlaidos apmokamos PSDF biudžeto lėšomis, gali išduoti tik gydytojai specialistai sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka. Jeigu siuntimą išdavęs gydytojas nurodo, kad jam turi būti pateiktos radiologinio tyrimo vaizdų kopijos, tyrimą atlikęs gydytojas pateikia siuntusiajam gydytojui radiologinio tyrimo aprašymą kartu su radiologinio tyrimo vaizdų kopijomis ir daro tai patvirtinantį įrašą asmens sveikatos istorijoje (forma Nr. 025/a). Tokiu atveju pacientui nereikia mokėti už jam atlikto radiologinio tyrimo vaizdų kopijas.

Tais atvejais, kai dėl įvairių aplinkybių vėliau paaiškėja, kad siuntusiam gydytojui reikalingos radiologinio tyrimo vaizdų kopijos (pvz., ligos dinamikai stebėti ir kt.), jie kreipiasi į ASPĮ, atlikusią radiologinį tyrimą, prašydami pateikti radiologinio tyrimo vaizdų kopijas. ASPĮ, atlikusi radiologinį tyrimą ir gavusi tokį prašymą, minėtas kopijas pateikia jų prašančiai ASPĮ. Tokiu atveju pacientui nereikia mokėti už jam atlikto radiologinio tyrimo vaizdų kopijas.

Jeigu siunčiančiam gydytojui pakanka pacientui atlikto radiologinio tyrimo aprašymo ir jis paciento siuntime nenurodo pateikti radiologinio tyrimo vaizdų kopijų, tuomet, vadovaujantis Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo 7 straipsnio 5 dalies nuostatomis, pacientui pageidaujant, jo lėšomis gydymo įstaiga privalo padaryti ir išduoti paciento medicinos dokumentų kopijas. Tokiu atveju radiologinio tyrimo vaizdų kopijos būtų atliktos paciento lėšomis.

BRANGIŲJŲ TYRIMŲ IR PROCEDŪRŲ, KURIŲ IŠLAIDOS APMOKAMOS PSDF BIUDŽETO LĖŠOMIS, IR JŲ BAZINIŲ KAINŲ SĄRAŠAS
Nuorodos Prisegti failai
Ankstesnės dokumento redakcijos
Data Redagavęs vartotojas Veiksmai
2021-03-19 Rūta Kelevišienė
2021-03-19 Rūta Kelevišienė
2021-03-19 Rūta Kelevišienė