Informacinis katalogas

Indikacijos PET tyrimui atlikti
Registracijos Nr. KD-4643 2021-03-19

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011-05-09 įsakymas Nr. V-449 „Dėl Ligų ir būklių, kurioms esant atliekami Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis finansuojami pozitronų emisijos tomografijos tyrimai su fluorodeoksigliukoze, ir šių tyrimų atlikimo indikacijų sąrašo patvirtinimo“ nustato Ligų ir būklių, kurioms esant atliekami Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis finansuojami pozitronų emisijos tomografijos tyrimai su fluorodeoksigliukoze, ir šių tyrimų atlikimo indikacijų sąrašą.

LIGŲ IR BŪKLIŲ, KURIOMS ESANT ATLIEKAMI PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO LĖŠOMIS FINANSUOJAMI POZITRONŲ EMISIJOS TOMOGRAFIJOS TYRIMAI SU FLUORODEOKSIGLIUKOZE, IR ŠIŲ TYRIMŲ ATLIKIMO INDIKACIJŲ SĄRAŠAS
Nuorodos Prisegti failai
Ankstesnės dokumento redakcijos
Data Redagavęs vartotojas Veiksmai
2021-03-19 Rūta Kelevišienė
2021-03-19 Rūta Kelevišienė