Informacinis katalogas

Kompiuterinės tomografijos ir magnetinio rezonanso tomografijos tyrimų teikimo tvarka
Registracijos Nr. KD-4646 2021-03-22

Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymas reglamentuoja Lietuvos nacionalinę sveikatos sistemą, jos struktūrą, sveikatinimo veiklos organizavimo ir valstybinio valdymo pagrindus bei šios veiklos subjektų teises ir pareigas.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999-05-10 įsakymas Nr. 229 „Dėl Kompiuterinės tomografijos ir magnetinio rezonanso tomografijos tyrimų, daugiafazių kontrastinių kompiuterinės tomografijos ir magnetinio rezonanso tomografijos tyrimų bei kompiuterinės tomografijos angiografijos ir magnetinio rezonanso angiografijos tyrimų atlikimo tvarkos aprašo ir Ligų ir būklių, kurioms esant iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto apmokami kompiuterinės tomografijos ir magnetinio rezonanso tomografijos, daugiafaziai kontrastiniai kompiuterinės tomografijos ir magnetinio rezonanso tomografijos bei  kompiuterinės tomografijos angiografijos ir magnetinio rezonanso angiografijos tyrimai, sąrašų patvirtinimo“  (toliau – Aprašas) nustato kompiuterinės  tomografijos  (toliau – KT) ir magnetinio  rezonanso  tomografijos (toliau – MRT) tyrimų, daugiafazių kontrastinių kompiuterinės  tomografijos  (toliau – daugiafazių kontrastinių KT) ir magnetinio  rezonanso  tomografijos (toliau – daugiafazių kontrastinių MRT) tyrimų bei kompiuterinės tomografijos angiografijos (toliau – KT angiografija) ir magnetinio rezonanso angiografijos (toliau – MR angiografija) tyrimų (toliau  KT ir MRT tyrimai, daugiafaziai kontrastiniai KT ir MRT tyrimai bei KT angiografijos ir MR angiografijos tyrimai kartu vadinami – tyrimai) atlikimo reikalavimus, kontraindikacijas ir tyrimų, kurių išlaidos apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo fondo (toliau – PSDF) biudžeto lėšomis, atlikimo tvarką. Aprašas netaikomas nustatant smegenų mirtį.

Daugiafaziai kontrastiniai KT ir MRT tyrimai – radiologiniai tyrimai, kurių metu atliekamas dauginis vienos anatominės zonos skenavimas ir pagal intraveninės kontrastinės medžiagos dinamiką gaunama diagnostinė informacija.

KT angiografijos tyrimas – radiologinis neinvazinis ar minimaliai invazinis tomografinis tyrimas, kurio metu daugiasluoksniu kompiuteriniu tomografu, naudojant intraveninę kontrastinę medžiagą, vertinama paciento širdies ir (ar) kraujagyslių (arterijų, venų) būklė, funkcija ir patologiniai pokyčiai.

KT ir MRT tyrimai – radiologiniai žmogaus organų tyrimai, atliekami pjūviais, kurių metu diagnostikos ir (ar) gydymo tikslu atliekamas žmogaus kūno anatominės srities skenavimas ir, naudojant specializuotą skaitmeninę įrangą, gaunami pasluoksniniai ar trimačiai vidaus organų vaizdai.

MR angiografijos tyrimas – radiologinis neinvazinis ar minimaliai invazinis tomografinis tyrimas, kurio metu magnetinio rezonanso tomografu, naudojant intraveninę kontrastinę medžiagą, vertinama paciento širdies ir (ar) kraujagyslių (arterijų, venų) būklė, funkcija ir patologiniai pokyčiai.

Radiologinis tyrimas – spindulinės diagnostikos metodų taikymas žmogaus organizmo sandarai tirti bei pakitimams nustatyti.

Rentgenologinis tyrimas – žmogaus organizmo sandaros (normos ir patologijos sąlygomis) tyrimas specialiais aparatais, generuojančiais rentgeno spinduliuotę.

Ultragarsinis tyrimas – žmogaus audinių ir organų įvertinimas naudojant ultragarso bangas skleidžiančius ir registruojančius aparatus.

Asmens sveikatos priežiūros įstaiga, kurioje atliekami KT angiografijos ir MR angiografijos tyrimai, turi atitikti Kraujagyslių chirurgijos stacionarinių antrinio lygio vaikų ir suaugusiųjų paslaugų teikimo specialiuosius reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000-12-28 įsakymu Nr. 758 „Dėl Kraujagyslių chirurgijos stacionarinių vaikų ir suaugusiųjų paslaugų teikimo specialiųjų reikalavimų“ ir (ar) Onkologijos chemoterapijos stacionarinių tretinio lygio paslaugų teikimo specialiuosius reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004-07-16 įsakymu Nr. V-547 „Dėl Onkologijos chemoterapijos stacionarinių antrinio ir tretinio lygio paslaugų teikimo specialiųjų reikalavimų patvirtinimo“, ir (ar) Onkologijos radioterapijos stacionarinių tretinio lygio paslaugų teikimo specialiuosius reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004-04-30 įsakymu Nr. V-310 „Dėl Onkologijos radioterapijos stacionarinių paslaugų teikimo specialiųjų reikalavimų patvirtinimo“.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000-12-28 įsakymu Nr. 758 „Dėl Kraujagyslių chirurgijos stacionarinių vaikų ir suaugusiųjų paslaugų teikimo specialiųjų reikalavimų“

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004-07-16 įsakymu Nr. V-547 „Dėl Onkologijos chemoterapijos stacionarinių antrinio ir tretinio lygio paslaugų teikimo specialiųjų reikalavimų patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004-04-30 įsakymu Nr. V-310 „Dėl Onkologijos radioterapijos stacionarinių paslaugų teikimo specialiųjų reikalavimų patvirtinimo“.

Tyrimai atliekami pagal jų protokolus.

Tyrimų metodiką ir jų atlikimo protokolą parenka gydytojas radiologas. Radiologijos technologas atsako už tyrimų kokybę.

KT tyrimai atliekami kompiuteriniu tomografu. MRT tyrimai atliekami įvairaus magnetinio lauko stiprumo MRT aparatais.

KT ir MRT tyrimai atliekami, jei rentgenologinis ir (ar) ultragarsinis tyrimai yra neinformatyvūs.

KT ir (ar) MRT tyrimai atliekami esant ligoms ir būklėms, nurodytoms sveikatos apsaugos ministro patvirtintame Ligų ir būklių, kurioms esant iš PSDF biudžeto apmokami kompiuterinės tomografijos ir magnetinio rezonanso tomografijos tyrimai, sąraše.

Daugiafaziai kontrastiniai KT ir (ar) MRT tyrimai atliekami, kai šį tyrimo metodą parenka gydytojas radiologas. Daugiafazio kontrastinio tyrimo rūšį ir eiliškumą parenka gydytojas radiologas.

Daugiafaziai kontrastiniai KT ir (ar) MRT tyrimai atliekami esant ligoms ir būklėms, nurodytoms sveikatos apsaugos ministro patvirtintame Ligų ir būklių, kurioms esant iš PSDF biudžeto apmokami daugiafaziai kontrastiniai kompiuterinės tomografijos ir magnetinio rezonanso tomografijos tyrimai, sąraše.

Sprendimą dėl angiografijos tyrimo rūšies (KT angiografija ar MR angiografija) priima pacientą atlikti tokio tyrimo siunčiantis gydytojas ir Ambulatorinėje asmens sveikatos istorijoje (forma Nr. 025/a) nurodo tokio sprendimo motyvus.

KT angiografijos ir MR angiografijos tyrimai, kurių išlaidos apmokamos PSDF biudžeto lėšomis, atliekami esant ligoms ir būklėms, nurodytoms sveikatos apsaugos ministro patvirtintame Ligų ir būklių, kurioms esant iš PSDF biudžeto apmokami kompiuterinės tomografijos angiografijos ir magnetinio rezonanso angiografijos tyrimai, sąraše.

Tyrimų rezultatai turi būti išsaugoti skaitmeniniame vaizdų archyve arba kitose skaitmeninėse laikmenose ir saugomi teisės aktų nustatyta tvarka.

LIGŲ IR BŪKLIŲ, KURIOMS ESANT IŠ PSDF BIUDŽETO APMOKAMI KOMPIUTERINĖS TOMOGRAFIJOS ANGIOGRAFIJOS IR MAGNETINIO REZONANSO ANGIOGRAFIJOS TYRIMAI, SĄRAŠAS
Nuorodos Prisegti failai
Ankstesnės dokumento redakcijos
Data Redagavęs vartotojas Veiksmai
2021-03-22 Rūta Kelevišienė
2021-03-22 Rūta Kelevišienė