Dažniausiai užduodami klausimai

DUK kataloge: BENDROJI INFORMACIJA
Klausimas: VALSTYBINĖ LIGONIŲ KASA PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos (Valstybinė ligonių kasa, VLK) yra privalomąjį sveikatos draudimą vykdanti Lietuvos Respublikos valstybės valdymo institucija.

Valstybinė ligonių kasa sprendžia jos kompetencijai priskirtus klausimus, dalyvauja įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės bei Sveikatos apsaugos ministerijos vykdomą politiką sveikatos draudimo srityje, organizuoja įstatymų ir kitų teisės aktų įgyvendinimą, vykdo kitas Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais bei sveikatos apsaugos ministro įsakymais numatytas funkcijas.

Valstybinė ligonių kasa yra juridinis asmuo, išlaikomas iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, turintis antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir sąskaitas Lietuvos Respublikos bankuose.
Už savo veiklą Valstybinė ligonių kasa atskaitinga Sveikatos apsaugos ministerijai, o už finansinę veiklą – ir Finansų ministerijai.

Oficialus institucijos pavadinimas – Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos.
Valstybinės ligonių kasos buveinė – Vilnius LT-03505, Europos a. 1.

Telefonas: 85 232 2222
Faksas: 85 236 4111
Elektroninio pašto adresas: vlk@vlk.lt
Interneto svetainė: http://www.vlk.lt/
Informacija gyventojams teikiama telefonu 8 5 232 2222, skambinant iš užsienio +370 5 232 2222.
Elektroninio pašto adresas gyventojų paklausimams: info@vlk.lt

VLK Darbo laikas:

Pirmadieniais–ketvirtadieniais nuo 8.00 iki 17.00 val.
Penktadieniais nuo 8.00 iki 15.45 val.
Pietų pertrauka nuo 12.00 iki 12.45 val.
(Prieššventinėmis dienomis – viena valanda trumpiau).

Prašymų ir skundų priėmimo vieta ir laikas VLK:

Prašymai (išskyrus prašymus išduoti Europos sveikatos draudimo kortelę ir prašymus, susijusius su kitomis teritorinių ligonių kasų teikiamomis administracinėmis paslaugomis) ir skundai priimami darbo dienomis:

  • atvykus tiesiogiai adresu Vilnius, Europos a. 1, pirmame aukšte (1 ir 2 langeliai);
  • atsiuntus paštu Valstybinei ligonių kasai prie Sveikatos apsaugos ministerijos Europos a.1, 09308 Vilnius;
  • elektroninėmis priemonėmis: elektroniniu būdu per portalo „Mano vyriausybė" skiltį „E. pilietis", Nacionalinę elektroninių siuntų pristatymo, naudojant pašto tinklą, informacinę sistemą (https://epristatymas.post.lt/), arba elektroniniu paštu: vlk@vlk.lt

Prašymų ir skundų priėmimo laikas atvykus į VLK:

Pirmadieniais nuo 8.00 iki 18.00 val.
Antradieniais–ketvirtadieniais nuo 8.00 iki 17.00 val.
Penktadieniais nuo 8.00 iki 15.45 val.
(Prieššventinėmis dienomis – viena valanda trumpiau).

Valstybinė ligonių kasa Sveikatos draudimo įstatymo nustatytais pagrindais ir sąlygomis užtikrina prevencinės medicinos pagalbos, medicinos pagalbos, medicininės reabilitacijos, slaugos, socialinių paslaugų ir patarnavimų, priskirtų asmens sveikatos priežiūrai, bei asmens sveikatos ekspertizės paslaugų teikimo išlaidų apmokėjimą Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis per teritorines ligonių kasas.

Teritorines ligonių kasas steigia ir jų nuostatus tvirtina Valstybinė ligonių kasa.
Teritorinės ligonių kasos direktorių Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka skiria ir atleidžia iš pareigų Valstybinės ligonių kasos direktorius. Už savo veiklą teritorinės ligonių kasos yra atskaitingos Valstybinei ligonių kasai.

Lietuvoje veikia 5 teritorinės ligonių kasos:

  • Vilniaus teritorinė ligonių kasa;
  • Kauno teritorinė ligonių kasa;
  • Klaipėdos teritorinė ligonių kasa;
  • Šiaulių teritorinė ligonių kasa;
  • Panevėžio teritorinė ligonių kasa.


Klausta 4 kartų (-us)
Peržiūrėti išeitinį dokumentą